!!!club show
תפריט האתרקריוקי

ברוכים הבאים לקריוקי

הרשמי של ciub show

הקריוקי יתחלק לכמה סוגים של שירים.

מלא שירים יפים יש כאן תהנו!

השירים החדשים של ciub show :
נגן קריוקי1.  אהבה בסוף הקיץ -  צביקה פיק
נגן קריוקי2.  תתנו לו צ'אנס -  שלישיית מה קשור
נגן קריוקי3.  תן לי סימן -  מירי מסיקה
נגן קריוקי4.  התינשאי לי -  רגב הוד
נגן קריוקי5.  אבא נשמה -  איציק קלה וצדי אור
נגן קריוקי6.  בשקט בשקט -  שלמה ארצי
נגן קריוקי7.  זכיתי לאהוב -  עברי לידר
נגן קריוקי8.  יש לי חלום -  עמיר בניון
נגן קריוקי9.  באה אליכם -  מירי מסיקה
נגן קריוקי10.  אהבה קטנה -  שירי מימון
נגן קריוקי11.  אהבה גדולה -  אתי אנקרי
נגן קריוקי12.  אמא שלי -  אריק איינשטיין
נגן קריוקי13.  אשליות -  ניסים סרוסי
נגן קריוקי14.  בשם האהבה -  שלומי שבת
נגן קריוקי15.  היום -  אהוד בנאי
נגן קריוקי16.  הילד שביקשתי -  סטאלוס ואורן חן
נגן קריוקי17.  הנני כאן -  הראל סקעת
נגן קריוקי18.  הרקדן האוטומטי -  צביקה פיק
נגן קריוקי19.  השקט שנשאר -  שירי מימון
נגן קריוקי20.  חגיגה -  שרית חדד
נגן קריוקי21.  חלומות מתגשמים -  הראל מויאל, הראל סקעת ועדי כהן
נגן קריוקי22.  ילדה רעה -  פיני חדד ונתי לוי
נגן קריוקי23.  יצאנו לרקוד -  הדורבנים
נגן קריוקי24.  כשאת עצובה -  שירי מימון
נגן קריוקי25.  מאוהבת -  מלי לוי
נגן קריוקי26.  מי אוהב אותך יותר ממני -  ארקדי דוכין
נגן קריוקי27.  מיליון או דולר -  אייל גולן
נגן קריוקי28.  מעלה מעלה -  צביקה פיק
נגן קריוקי29.  נובמבר -  מירי מסיקה
נגן קריוקי30.  סיגליות -  דיויד ברוזה
נגן קריוקי31.  עניין של זמן -  גידי גוב
נגן קריוקי32.  פמלה -  שי גבסו
נגן קריוקי33.  שיר לאהבה -  גאיה ודין דין אביב

השירים המובילים של ciub show:
נגן קריוקי1.  אהבה קטנה -  שירי מימון
נגן קריוקי2.  באה אליכם -  מירי מסיקה
נגן קריוקי3.  נובמבר -  מירי מסיקה
נגן קריוקי4.  חלומות מתגשמים -  הראל מויאל, הראל סקעת ועדי כהן
נגן קריוקי5.  מאוהבת -  מלי לוי
נגן קריוקי6.  סוד -  רוני
נגן קריוקי7.  כשאת עצובה -  שירי מימון
נגן קריוקי8.  מי אוהב אותך יותר ממני -  ארקדי דוכין
נגן קריוקי9.  הנני כאן -  הראל סקעת
נגן קריוקי10.  תתנו לו צ'אנס -  שלישיית מה קשור
נגן קריוקי11.  לגור איתו -  ריקי גל
נגן קריוקי12.  השקט שנשאר -  שירי מימון
נגן קריוקי13.  עוף גוזל -  אריק איינשטיין
נגן קריוקי14.  זכיתי לאהוב -  עברי לידר
נגן קריוקי15.  הרקדן האוטומטי -  צביקה פיק
נגן קריוקי16.  דרכנו -  שרית וינו אלעד וחני פירסטנברג
נגן קריוקי17.  סופר סטאר -  רוני
נגן קריוקי18.  יד ביד -  עופרה חזה
נגן קריוקי19.  אהבה בסוף הקיץ -  צביקה פיק
נגן קריוקי20.  תגידי -  שלמה ארצי
נגן קריוקי21.  התינשאי לי -  רגב הוד
נגן קריוקי22.  הילד שביקשתי -  סטאלוס ואורן חן
נגן קריוקי23.  צליל מיתר -  אייל גולן
נגן קריוקי24.  לתת -  בועז שרעבי
נגן קריוקי25.  ילד רע -  ריקי גל
נגן קריוקי26.  חגיגה -  שרית חדד
נגן קריוקי27.  עניין של זמן -  גידי גוב
נגן קריוקי28.  שש עשרה מלאו לנער -  גבי שושן
נגן קריוקי29.  מה שאת אוהבת -  גלי עטרי
נגן קריוקי30.  פמלה -  שי גבסו
נגן קריוקי31.  אתה בליבי -  אורנה ומשה דץ
נגן קריוקי32.  דברים שרציתי לומר -  יהודה פוליקר
נגן קריוקי33.  תן לי סימן -  מירי מסיקה
נגן קריוקי34.  יום שישי -  בנזין
נגן קריוקי35.  אבא נשמה -  איציק קלה וצדי אור
נגן קריוקי36.  ילדה רעה -  פיני חדד ונתי לוי
נגן קריוקי37.  בשבילה אתה מלך העולם -  שלמה ארצי
נגן קריוקי38.  חלומות -  אייל גולן
נגן קריוקי39.  אהבה גדולה -  אתי אנקרי
נגן קריוקי40.  אשליות -  ניסים סרוסי
נגן קריוקי41.  היום -  אהוד בנאי
נגן קריוקי42.  שיר לאהבה -  גאיה ודין דין אביב
נגן קריוקי43.  מעלה מעלה -  צביקה פיק
נגן קריוקי44.  מיליון או דולר -  אייל גולן
נגן קריוקי45.  בשם האהבה -  שלומי שבת
נגן קריוקי46.  להשתטות לפעמים -  גבי שושן
נגן קריוקי47.  אמא שלי -  אריק איינשטיין
נגן קריוקי48.  נכון להיום -  זוהר ארגוב
נגן קריוקי49.  בשקט בשקט -  שלמה ארצי
נגן קריוקי50.  סיגליות -  דיויד ברוזה
נגן קריוקי51.  יש לי חלום -  עמיר בניון
נגן קריוקי52.  להציל אותך -  שלמה ארצי

שירי אהבה:
נגן קריוקי1.  אהבה גדולה -  אתי אנקרי
נגן קריוקי2.  אהבה קטנה -  שירי מימון
נגן קריוקי3.  אתה בליבי -  אורנה ומשה דץ
נגן קריוקי4.  באה אליכם -  מירי מסיקה
נגן קריוקי5.  בשבילה אתה מלך העולם -  שלמה ארצי
נגן קריוקי6.  בשם האהבה -  שלומי שבת
נגן קריוקי7.  בשקט בשקט -  שלמה ארצי
נגן קריוקי8.  דברים שרציתי לומר -  יהודה פוליקר
נגן קריוקי9.  היום -  אהוד בנאי
נגן קריוקי10.  הילד שביקשתי -  סטאלוס ואורן חן
נגן קריוקי11.  השקט שנשאר -  שירי מימון
נגן קריוקי12.  התינשאי לי -  רגב הוד
נגן קריוקי13.  זכיתי לאהוב -  עברי לידר
נגן קריוקי14.  חגיגה -  שרית חדד
נגן קריוקי15.  יד ביד -  עופרה חזה
נגן קריוקי16.  ילדה רעה -  פיני חדד ונתי לוי
נגן קריוקי17.  יש לי חלום -  עמיר בניון
נגן קריוקי18.  לגור איתו -  ריקי גל
נגן קריוקי19.  להציל אותך -  שלמה ארצי
נגן קריוקי20.  להשתטות לפעמים -  גבי שושן
נגן קריוקי21.  לתת -  בועז שרעבי
נגן קריוקי22.  מאוהבת -  מלי לוי
נגן קריוקי23.  מה שאת אוהבת -  גלי עטרי
נגן קריוקי24.  מי אוהב אותך יותר ממני -  ארקדי דוכין
נגן קריוקי25.  מיליון או דולר -  אייל גולן
נגן קריוקי26.  נובמבר -  מירי מסיקה
נגן קריוקי27.  סוד -  רוני
נגן קריוקי28.  סופר סטאר -  רוני
נגן קריוקי29.  סיגליות -  דיויד ברוזה
נגן קריוקי30.  פמלה -  שי גבסו
נגן קריוקי31.  צליל מיתר -  אייל גולן
נגן קריוקי32.  שיר לאהבה -  גאיה ודין דין אביב
נגן קריוקי33.  תגידי -  שלמה ארצי
נגן קריוקי34.  תן לי סימן -  מירי מסיקה
שירי כוכב נולד:
נגן קריוקי1.  הנני כאן -  הראל סקעת
נגן קריוקי2.  חלומות מתגשמים -  הראל מויאל, הראל סקעת ועדי כהן
נגן קריוקי3.  כשאת עצובה -  שירי מימון
נגן קריוקי4.  פמלה -  שי גבסו
שירים שקטים:
נגן קריוקי1.  אבא נשמה -  איציק קלה וצדי אור
נגן קריוקי2.  אהבה גדולה -  אתי אנקרי
נגן קריוקי3.  אתה בליבי -  אורנה ומשה דץ
נגן קריוקי4.  בשם האהבה -  שלומי שבת
נגן קריוקי5.  בשקט בשקט -  שלמה ארצי
נגן קריוקי6.  דברים שרציתי לומר -  יהודה פוליקר
נגן קריוקי7.  התינשאי לי -  רגב הוד
נגן קריוקי8.  זכיתי לאהוב -  עברי לידר
נגן קריוקי9.  חלומות -  אייל גולן
נגן קריוקי10.  יש לי חלום -  עמיר בניון
נגן קריוקי11.  לתת -  בועז שרעבי
נגן קריוקי12.  מי אוהב אותך יותר ממני -  ארקדי דוכין
נגן קריוקי13.  עוף גוזל -  אריק איינשטיין
נגן קריוקי14.  צליל מיתר -  אייל גולן
נגן קריוקי15.  תגידי -  שלמה ארצי
נגן קריוקי16.  תן לי סימן -  מירי מסיקה
פופ ורוק:
נגן קריוקי1.  אהבה בסוף הקיץ -  צביקה פיק
נגן קריוקי2.  אהבה גדולה -  אתי אנקרי
נגן קריוקי3.  אהבה קטנה -  שירי מימון
נגן קריוקי4.  אתה בליבי -  אורנה ומשה דץ
נגן קריוקי5.  באה אליכם -  מירי מסיקה
נגן קריוקי6.  בשבילה אתה מלך העולם -  שלמה ארצי
נגן קריוקי7.  בשקט בשקט -  שלמה ארצי
נגן קריוקי8.  דרכנו -  שרית וינו אלעד וחני פירסטנברג
נגן קריוקי9.  היום -  אהוד בנאי
נגן קריוקי10.  הנני כאן -  הראל סקעת
נגן קריוקי11.  הרקדן האוטומטי -  צביקה פיק
נגן קריוקי12.  השקט שנשאר -  שירי מימון
נגן קריוקי13.  זכיתי לאהוב -  עברי לידר
נגן קריוקי14.  חלומות מתגשמים -  הראל מויאל, הראל סקעת ועדי כהן
נגן קריוקי15.  יד ביד -  עופרה חזה
נגן קריוקי16.  יום שישי -  בנזין
נגן קריוקי17.  ילד רע -  ריקי גל
נגן קריוקי18.  יצאנו לרקוד -  הדורבנים
נגן קריוקי19.  לגור איתו -  ריקי גל
נגן קריוקי20.  להציל אותך -  שלמה ארצי
נגן קריוקי21.  להשתטות לפעמים -  גבי שושן
נגן קריוקי22.  מאוהבת -  מלי לוי
נגן קריוקי23.  מה שאת אוהבת -  גלי עטרי
נגן קריוקי24.  מי אוהב אותך יותר ממני -  ארקדי דוכין
נגן קריוקי25.  מעלה מעלה -  צביקה פיק
נגן קריוקי26.  נובמבר -  מירי מסיקה
נגן קריוקי27.  סוד -  רוני
נגן קריוקי28.  סופר סטאר -  רוני
נגן קריוקי29.  סיגליות -  דיויד ברוזה
נגן קריוקי30.  עוף גוזל -  אריק איינשטיין
נגן קריוקי31.  עניין של זמן -  גידי גוב
נגן קריוקי32.  פמלה -  שי גבסו
נגן קריוקי33.  שיר לאהבה -  גאיה ודין דין אביב
נגן קריוקי34.  שש עשרה מלאו לנער -  גבי שושן
נגן קריוקי35.  תגידי -  שלמה ארצי
נגן קריוקי36.  תן לי סימן -  מירי מסיקה
נגן קריוקי37.  תתנו לו צ'אנס -  שלישיית מה קשור
שירה מהנה!

להכנס דחוף
sofi_890, 10/06/08 - 10:55
כל פעם שאני לוחצת על שיר זה רושם לי : ברוכים הבאים ל...    !!!club show באתר שלנו יהיה לכם מזה כיף תכלו להינות ממיגוון משחקים מדליקים, הלבשת בובות ובעיקר... קריוקי מהמם!
 
איך מדליקים?
ooba9977, 29/09/08 - 09:25
אני לא היצלחתי להדליק שירים כתבו לי ברוכים הבאים... אבל איך אני בידייוק מדליקה שירים???????????????????? ??????????????
 
יש בעיה !!
נופרוש המהממת :], 26/04/09 - 20:44
הרריוקי לא עובד לוחצת זה יוצא לי ברוכים הבאים וההמשך .. איך אפשר לתקן את זה ?
 
אופס ..
נופרוש המהממת :], 26/04/09 - 20:45
קריוקי *
 
יש פה בעיה
sby1949, 13/10/09 - 09:12
למה שאני לוחצת על שיר מהקריוקי זה הולך לי לעמוד הבית? או שזה צריך להיות ככה? אה...   ואם יש לך אייסי אז קוראים לי גליה חיים אני בת 9 אני גרה באורנית שזה ליד ראש העיין שכונת נופית רחוב הלוטוס 13 ב והאייסי שלי הוא:578603879