!!!club show
תפריט האתרהלבשת בובות 8 

 • Rebel
 • Elite
 • Coast
 • Last choice
 • Long haired lady
 • Special
 • Clear
 • Natural
 • Mirror 10
 • Teen fashion 5
 • Candy
 • Makeover Girl
 • Mirror 9
 • Couple
 • Mirror 8
 • Hats
 • Music Lover
 • Looks
 • Jewelries
 • Sue bathing dogs
 • Hair styles
 • Mirror 7
 • Mirror 6
 • Bratz makeover
 • Mirror 5
 • Mirror
 • Make up box
 • Scene Lights
 • Queen
 • Nail polish
 • Mirror
 • Christmas Make up
 • Mirror
 • Cool
 • Mirror
 •      דפוק
  Jessica7144, 27/10/08 - 21:06
  אתר דפוק
   
  חרא
  אחות של ביל קאוליץ, 26/11/08 - 18:02
  חרא האתר הכי מכוער והכי לא מעניין!!!!
   
  מזה?
  Shir1402, 12/01/09 - 17:49
  מזה למה התמונות לא עולות לי (לא שאני רוצה כי זה משחק מזה חרא.......)
   
  ווווואאאאאאווווווו.........
  Shir1402, 12/01/09 - 17:56
  יואו איזה משחק יפה ומי שאמרה שהאתר חרא ומכוער אז היא בעצמה כזאתי תמותי אמן יא מכוערת יא זבל  ווווואאאאאוווווו... ....... לעומת המשחק הפצצה הזה
   
  ווווואאאאאאווווווו.........
  Shir1402, 12/01/09 - 17:56
  יואו איזה משחק יפה ומי שאמרה שהאתר חרא ומכוער אז היא בעצמה כזאתי תמותי אמן יא מכוערת יא זבל  (ווווואאאאאוווווו.. ........ ) לעומת המשחק הפצצה הזה
   
  ווווואאאאאאווווווו.........
  Shir1402, 12/01/09 - 17:57
  יואו איזה משחק יפה ומי שאמרה שהאתר חרא ומכוער אז היא בעצמה כזאתי תמותי אמן יא מכוערת יא זבל  (ווווואאאאאוווווו.. ........ ) לעומת המשחק הפצצה הזה
   
  יואו איזה מגניבים המשחקים.
  taldor1236, 09/10/09 - 09:34
  יואו אתר קיטה סיטי מגניב ומשחקים קולים אם תשחקו יהיה לכם כיף אז  נסו.
   
  מישחקי קיטה סיטי טובים.
  taldor1236, 09/10/09 - 09:37
  אי קוראים לי טל ומה שרשמתי זה באמת.
   
  מישחקי קיטה סיטי טובים.
  taldor1236, 09/10/09 - 09:37
  אי קוראים לי טל ומה שרשמתי זה באמת.